Sản Phẩm

01.4080.10.7608

Kích thước: 400x800mm

Xương: PORCELAIN

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan