Sản Phẩm

05.6060.07.9372

Kích thước: 600x600mm

Xương: Ceramic

Hiệu ứng bề mặt: Sugar

Nhãn hiệu: Fushita

Sản phẩm liên quan