Sản Phẩm

05.8080.10.2131

Kích thước: 800x800mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Glossy

Nhãn hiệu: Fushita

Sản phẩm liên quan