Sản Phẩm

01.6060.07.9302

Kích thước: 600x600mm

Xương: Ceramic

Hiệu ứng bề mặt: Sugar

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan