Sản Phẩm

01.1580.11.1903

Kích thước: 156x800mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan