Sản Phẩm

05.6060.10.5767

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Bóng

Nhãn hiệu: Tasa

Sản phẩm liên quan