Sản Phẩm

04.6060.10.5561

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Bóng

Nhãn hiệu: Satino

Sản phẩm liên quan