Sản Phẩm

05.6060.11.5262

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Matt

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan