Sản Phẩm

01.6060.11.5163

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Matt

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan