Sản Phẩm

04.6060.11.5460

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Matt

Nhãn hiệu: SATINO

Sản phẩm liên quan