Sản Phẩm

05.3060.11.7162

Kích thước: 300x600mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan