Sản Phẩm

05.6060.04.6572

Kích thước: 600x600mm

Xương: Granite

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan