Sản Phẩm

05.6060.10.5763

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan