Sản Phẩm

05.8160.10.9709

Kích thước: 800x1600mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan