Quá trình hình thành và phát triển

  • Lần lượt bổ sung 06 dây chuyền sản xuất hiện đại với đầy đủ các sản phẩm Gạch Ốp lát Ceramic, Granite. Các sản phẩm Gạch Khổ lớn, Hiệu ứng đặc biệt, Ngói Gốm tráng men; nâng tổng công suất lên 24 triệu m2 /năm, đạt 100% công suất thiết kế Nhà máy 1.

 

  • Adding 06 production lines with a full range of Ceramic, Granite tiles. Big sizes, special effects products, glazed ceramic roof tiles. Rasing total capacity to 24 milion square meter per year, reaching 100% designed capacity of the first factory.