Sản Phẩm

05.6060.10.5779

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Glossy

Nhãn hiệu: FUSHITA

Sản phẩm liên quan