Sản Phẩm

04.4080.10.7711

Kích thước: 400x800mm

Xương: PORCELAIN

Nhãn hiệu: SATINO

Sản phẩm liên quan