Sản Phẩm

01.6060.10.5079

Kích thước: 600x600mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan