Sản Phẩm

01.3060.10.7013

Kích thước: 300x600mm

Xương: Porcelain

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan