Sản Phẩm

01.8080.10.9101

Mã sản phẩm: 01.8080.10.9101 Categories ,

Kích thước: 800x800mm

Xương: Porcelain

Hiệu ứng bề mặt: Glossy

Nhãn hiệu: TASA

Sản phẩm liên quan