Văn bản giới thiệu tổng quan

Công ty Cổ phần TASA Group được thành lập ngày 19/12/2013 theo GCN ĐKKD số: 2600896511, có trụ sở tại Khu Công nghiệp Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất Vật liệu xây dựng.

Mục tiêu xây dựng, phát triển trở thành nhà sản xuất kinh doanh gạch ốp lát hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại công ty có 8 dây chuyền sản xuất với công suất 24 triệu m²/năm.

TASA Group Joint Stock Company was established on 19 December 2013 under Business License no: 2600896511, located at Thuy Van Industrial Zone, Viet Tri City, Phu Tho Province. Main production field: Buildig materials production.

Company’s purpose is to become a leading manufacturer of tiles in VietNam with 8 modern production lines and designed capacity of 24 million square meters per year.