Quá trình hình thành và phát triển

  • Bổ sung các sản phẩm Gạch Ốp lát Porcelain vào cơ cấu mẫu
  • 13/01/2022: Công ty Cổ phần Gạch men TASA chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần TASA GROUP, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

 

  • Adding Porcelain Tiles to the collection
  • 13/01/2022: TASA Ceramic Tile Joint Stock Company officially changed its name to TASA Group Joint Stock Company to expand production anh business activities.