Công ty Cổ phần Gạch Men TASA thành lập

  • 19/12/2013: Công ty Cổ phần Gạch men TASA được thành lập
  • 2013 – 2015: 02 dây chuyền sản xuất Gạch lát nền kích thước 50x50cm Ceramic đầu tiên đi vào hoạt động

 

  • 19/12/2023: Tasa Ceramic Joint Stock Company was founded
  • 2013 – 2015: The first 02 production lines of Ceramic floor tiles size 50x50cm come into operation