Sản phẩm

Gạch men TASA nâng cao giá trị cho mọi công trình kiến trúc.

Gạch sân vườn mảnh ghép cỏ giữa: 5825

Kích thước: 600x600mm
Chất liệu: Ceramic 
Công năng: Gạch lát trang trí sân vườn,…
Nhãn hiệu: TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: Gạch lát sân vườn đá mảnh ghép cỏ giữa