BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ĐỨC GIANG

COTECLAND, COTEC HEALTH CARE và một số nhà đầu tư cùng nhau góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang theo phương thức xã hội hóa với quy mô 120 giường bệnh cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp theo tiêu chuẩn khách sạn 4-5 sao. Các cổ đông thỏa thuận công tác điều hành về mặt chuyên môn, nhân sự y tế sẽ liên kết với Bệnh viện Phụ sản uy tín tại Hà Nội.

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second