Contact Us

In order to constantly improve service quality and better meet your requirements, we would like to receive feedback. If you have any questions or contributions, please contact us at the information below. We will respond to you as soon as possible.

Giám đốc Thương Mại – Sale Director

Ông Hà Nhất Linh – Mr HA NHAT LINH

Điện thoại: 0916196868

Email: linhhn@tasaceramic.vn, info@tasaceramic.vn

Trưởng phòng kinh doanh – Sales Manager

Ông Nguyễn Ngọc Tuân – Mr NGUYEN NGOC TUAN

Điện thoại: 0909521888

Email: tuannn@tasaceramic.vn, info@tasaceramic.vn

Gửi phản hồi

Mọi ý kiến đóng góp từ phía Quý khách sẽ được chúng tôi ghi nhận và sử dụng để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quý khách có thể cung cấp các ý kiến phản hổi về TASA Theo mẫu bên dưới. Xin chân thành cảm ơn!