TASA TRAO THƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN QUÝ III/2019

Tháng 9/2019, Hội đồng thi đua khen thưởng sáng kiến cải tiến Công ty CP Gạch men TASA đã tổ chức nghiệm thu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được thực hiện và hoàn thành trong quý III/2019.

Trong 09 tháng đầu năm 2019, đã có 09 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp công ty và nhiều sáng kiến cấp bộ phận được triển khai thực hiện và áp dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến trong 9 tháng đầu năm khi áp dụng làm lợi cho công ty số tiền tương đương 26 tỷ đồng/ năm. Công ty đã khen thưởng các cá nhân, tập thể lao động sáng tạo có sáng kiến và tham gia thực hiện sáng kiến với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh và ông Phạm Hữu Vũ – Phó TGĐ công ty trao thưởng

các cá nhân có sáng kiến cải tiến được khen thưởng

Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật’’ – lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thu hút, cổ vũ đông đảo người lao động tham gia. Với tính năng động sáng tạo, nhiều CBCNV đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm sức lao động, giúp cho các sản phẩm của công ty ngày một nâng cao về chất lượng, sản lượng, tăng tính cạnh tranh với thị trường, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty và tăng mức thu nhập cho người lao động trong công ty.

Các cá nhân tham gia thực hiện các sáng kiến cải tiến được khen thưởng

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” cũng được Ban lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều năm qua. Từ năm 2016 đến nay, đã có gần 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp công ty với tổng giá trị làm lợi là 75 tỷ đồng mỗi năm, công ty đã khen thưởng các cá nhân, tập thể với số tiền gần 800 triệu đồng.

Trao thưởng sáng kiến cải tiến quý II/2018

Trao thưởng sáng kiến cải tiến quý IV/2018

Trong định hướng phát triển, TASA luôn chủ trương xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, chủ động tiếp thu, đủ khả năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng, làm chủ công nghệ hiện đại… Và hơn hết là khơi dậy được tinh thần đam mê sáng tạo ở mỗi CBCNV. Để mỗi CBCNV TASA luôn phát huy hết khả năng tư duy, cách làm sáng tạo của mình góp phần nâng cao năng lực bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty!

Truyền thông: Phòng TCHC

No Comments

Post A Comment