Lịch sử phát triển


 • 2013

  Ngày 19/12/2013 Công ty Cổ phần Gạch men TASA được thành lập.

 • 2014

  Ngày 02/04/2014 Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ốp lát TASA

 • 2015

  Ngày 01/01/2015. Giai đoạn 01 chính thức đưa vào sản xuất với 04 dây chuyền.

 • 2015

  Ngày 30/09/2015, với 04 dây chuyền của giai đoạn 2 chính thức đưa vào sản xuất nâng tổng công suất lên 26 triệu m2/ năm đạt 100% công suất thiết kế của nhà máy 1