CHÚNG TÔI LÀ TASA.

Tasa Ceramic có hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, bố trí riêng biệt khu vực và khoa học. Với quy mô lớn: 24 triệu m2/năm và tập trung về địa lý trong Lô B2, B3 thuộc khu vực thuộc KCN Thụy Vân-TP Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

HIỂU THÊM VỀ TASA.

 • NHÂN LỰC
 • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
 • CHỨNG CHỈ
 • 1.

  SỐ LIỆU NHÂN SỰ

   • Tổng số cán bộ: 962
   • Tuổi bình quân: 28
  2.

  Ngạch nhân viên

   • Quản lý cao cấp: 4
   • Quản lý: 2
   • Nhân viên chính: 5
   • Nhân viên độc lập: 5
   • Nhân viên: 8
   • Kỹ thuật công nghệ: 11
   • Quản đốc, trưởng ca: 7
   • Văn thư, tạp vụ: 9
   • Lái xe: 4
   • Nhà ăn, bảo vệ: 7
  3.

  Sản xuất dây chuyền

  • Dây chuyền sản xuất với 284 thiết bị với quy mô lớn 20-24 triệu m2/năm

TẦM NHÌN.

TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH GẠCH ỐP LÁT TẠI VIỆT NAM

CÁC DỰ ÁN CỦA TASA .

 • TOÀN BỘ
 • Dân dụng
 • Khu thương mại

 • Lô B2 + B3 KCN Thụy Vân
  Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: (+84) 2103 979 888
  8am - 6pm Thứ 2 - Thứ 6
 • Info@tasaceramic.vn
  Hãy liên hệ với chúng tôi ngay